DZIEŃ BABCI I DZIADKA W Tawernie Czarny Bocian

W ramach programu Warsztatów GOTUJ z TEO dla Swoich Dziadków dzieci mogą przygotować pod okiem specjalistów słodką niespodziankę. 

Terminy: 18 i 22 stycznia 2019 – ilość miejsc podczas Warsztatów   o g r a n i c z o n a. 

Cena: 30 PLN od uczestnika – Dziadkowie GRATIS!